Giá Xe kia CẬP NHẬT

Kia Morning
Morning Standard MT304 Triệu đồng
Morning Standard AT329 Triệu đồng
Morning Deluxe349 Triệu đồng
Morning Luxury383 Triệu đồng
Morning X Line/GT Line439 Triệu đồng
Kia Soluto
Kia Soluto 1.4 MT369 Triệu đồng
Kia Soluto 1.4 MT Deluxe404 Triệu đồng
Kia Soluto 1.4 AT Deluxe

429 Triệu đồng

Kia Soluto 1.4 AT Luxury

469 Triệu đồng

KIA K3
KIA K5 2.0 LUXURY869 triệu đồng
KIA K5 2.0 PREMIUM929 triệu đồng
KIA K5 2.5 GT LINE1.029 tỷ đồng
KIA K3
KIA K3 1.6 DELUXE MT559 triệu đồng
KIA K3 LUXURY629 triệu đồng
KIA K3 PREMIUM659 triệu đồng
Kia Optima
Optima 2.0 Luxury759 triệu đồng
Optima 2.4 GT Line919 triệu đồng
KIA Rondo
KIA Rondo 2.0 GMT559 triệu đồng
KIA Rondo 2.0 GAT655 triệu đồng
KIA Sorento
SONET 1.5 DELUXE (MT)499 triệu đồng  
SONET 1.5 DELUXE539 triệu đồng  
SONET 1.5 LUXURY579 triệu đồng
  
SONET 1.5 PREMIUM609 triệu đồng  
KIA CARNIVAL
CARNIVAL 2.2D LUXURY – 8 GHẾ1,199 tỷ đồng
CARNIVAL 2.2D PREMIUM – 8 GHẾ1,319 tỷ đồng
CARNIVAL 2.2D PREMIUM – 7 GHẾ1,389 tỷ đồng
CARNIVAL 2.2D SIGNATURE – 7 GHẾ1,439 tỷ đồng
CARNIVAL 3.5G SIGNATURE – 7 GHẾ1,839 tỷ đồng
Kia Seltos
Kia Seltos 1.4 DCT Deluxe 629 Triệu đồng
Kia Seltos 1.4 DCT Luxury689 Triệu đồng
Kia Seltos 1.6 Premium

719 Triệu đồng

Kia Seltos 1.4 DCT Premium

739 Triệu đồng

Kia Sorento
KIA Sorento (All New) – 2.2D Deluxe999 Triệu đồng
KIA Sorento (All New) – 2.5G Luxury999 Triệu đồng
KIA Sorento (All New) – 2.2D Luxury

1,119 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New)- 2.5G Premium

1,139 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New) – 2.2D Premium AWD

1,219 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (7 chỗ)

1,229 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New) – 2.5G Signature AWD (6 chỗ)

1,229 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (7 chỗ)

1,289 Tỷ đồng

KIA Sorento (All New) – 2.2D Signature AWD (6 chỗ)

1,289 Tỷ đồng